Bestyrelsen

Bestyrelsen pr. 3. oktober 2020

Ud over bestyrelsen trækker Endometriose Foreningen hver eneste dag på en række medlemmer til målrettede arbejdsopgaver. Det drejer sig eksempelvis om infomailen, mails med spørgsmål om endometriose, fundraising og andre projektopgaver. Har du lyst til at hjælpe, så ring eller skriv.

Bestyrelsen

Sandra Pico

Formand.

Sandra@endo.dk

Læs mere om Sandra Pico

Jeg har været frivillig i foreningen siden slut 2019 hvor jeg har arbejdet tæt sammen med bestyrelsen på diverse projekter og aktiviteter. Jeg stillede op til bestyrelsesvalgvalgt i oktober 2020, hvor jeg samtidig også stillede op til posten som formand.

Jeg fik konstateret endometriose i 2015. Jeg har allerede fra begyndelsen af mine første menstruationer oplevet kraftige smerter og blødninger med uregelmæssige menstruationer. Til trods for dette, har jeg haft et meget langt diagnosticeringsforløb der varede 15 år, inden jeg endelig fik konstateret endometriose.

For mig er det vigtigt at vi får brudt nogen tabuer og snakket mere åbent om menstruation. Det er mit håb at vi kan nå helt ud til de unge med oplysning og dermed få nedsat diagnosetiderne endnu mere.

Da jeg først blev medlem af foreningen, gik det op for mig at jeg ikke var alene med sygdommen. Både bestyrelsen, men også i høj grad de andre medlemmer, var en stor støtte og det var rart at kunne lære om andres erfaringer. Derfor syntes jeg det er utroligt givende at kunne være med til aktivt at drive foreningen og dyrke det fantastiske sammenhold der findes.

Min baggrund er indenfor det veterinære felt hvor jeg er uddannet Cand.Scient. Animal Science. Dette er en meget bred uddannelse som generalist indenfor de naturfaglige fag. Mine største interesser ligger indenfor immunologi og mikrobiologi men jeg beskæftiger mig også generelt med miljø og bæredygtighed. For mig er det vigtigt at komme ud i naturen og til ud til dyrene for at få nogle gode sanseoplevelser. Dette er med til at give mig en meget bedre livskvalitet, i mit liv med endometriose.

Bestyrelsen

Anne Hovmøller

Bestyrelsesmedlem

Kontakt til pressen

Infotelefonen
anne@endo.dk
Telefon: 21724300

Læs mere om Anne Hovmøller

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2007, og var i årene 2008-2020 formand for foreningen. Har efter jeg trak mig som formand, været menigt medlem af bestyrelsen.

At jeg bliver ved som menigt medlem skal tolkes på den måde at mit hjerte stadigt brænder for arbejdet i den danske Endometriose Forening, som jeg mener er virkeligt vigtigt, Vi har et ansvar for at vores døtre og børnebørn vokser op i et samfund hvor man taler om menstruation. Hvor vi taler om smerter ved menstruation, og på den måde vil Endometriose forhåbentlig ikke i fremtiden være en tabubelagt sygdom, som vi ikke tør snakke om.

Jeg fik konstateret Endometriose i 1998, og har efterfølende levet med alle de ting, der følger med diagnosen. For mig har det at blive gravid været en stor udfordring, som jeg har brugt mange kræfter og tid på, og hvor frustrationerne har været mange. Jeg har derfor stor viden om fertilitet og endometriose.

Jeg arbejder til daglig med økonomi, og jeg er i dag mor til to drenge. Ligeledes har jeg mange operationer bag mig, men ellers har jeg lært at takle en hverdag, hvor sygdommen er blevet en faktor, som jeg lever med på bedste måde. Jeg er uddannet MINDJUICE Coach, og har haft god erfaring med at bruge min erfaring som Coach på piger med endometriose. Jeg passe foreningens info-telefon, så hvis du bestiller opkald er det mig du kommer til at snakke med.

Arbejdet i foreningen er spændende for mig. Det udfordrer mig, det frustrerer mig, det glæder mig, og det fylder mig i den grad med stolthed.
At snakke med piger med endometriose, der har spørgsmål og problemer, hvor man kan være med til at hjælpe, giver en glæde, der tager noget af min egen træthed. At få PR-folk eller journalister til at synes, at vi kæmper en vigtig kamp, får mig til at glemme mine egne smerter. Vi har et fantastisk samarbejde og venskab i foreningen, det er min bedste pille mod frustrationer.

Bestyrelsen

Julie Sjølin Kiil
Næstformand
julie@endo.dk

Læs mere om Julie Sjølin Kiil

Jeg har været medlem af Endometriose Foreningen siden 2010, hvor jeg hurtigt blev aktiv i bestyrelsen, og i oktober samme år blev jeg officielt valgt ind i Bestyrelsen.

Jeg fik konstateret sygdommen i 2009 og stod med en masse spørgsmål, som jeg ikke vidste, hvor jeg kunne få besvaret. Heldigvis fandt jeg frem til
Endometriose Foreningen og fandt ud af, at jeg ikke var alene med mine udfordringer.

Jeg valgte at blive frivillig i foreningen, da jeg føler, at jeg har overskuddet til at hjælpe andre og gerne vil gøre mit til at gøre livet lettere for kvinder og piger med endometriose. Det er lærerigt og spændende arbejde, og jeg er glad for at kunne yde en indsats.

Jeg er uddannet cand.mag. i engelsk fra Københavns Universitet. Jeg er hjemmegående og bor i Virum med min mand og tre børn.

Bestyrelsen

Anne-Mette Rerup
Kasserer
annemette@endo.dk
Telefon: 21661023

Læs mere om Anne-Mette Rerup

Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2008, men fik inden da mulighed for at snuse til bestyrelsesarbejdet som hjælper på div. ad hoc opgaver.

Jeg er bosiddende i Billund på foreningens adresse. Efter i mange år at være beskæftiget med regnskab og administration, blev jeg visiteret til flexjob. I dag er jeg førtidspensionist som følge af min sygdom. Jeg bor alene med min hund og er formand i min andelsboligforening.

Jeg har haft endometriose siden starten af 90’erne, hvor mit sygdomsforløb efterfølgende har været langvarigt og kompleks. Det er vigtigt for mig at have fokus på at livet ikke stopper fordi man mister erhvervsevnen i en ung alder, men at der i stedet fokuseres på andre kvaliteter i livet.
Motion og et positivt livssyn er mit nye job, mens det frivillige arbejde giver mig relationer og glæden ved at hjælpe andre overskygger ofte trætheden og smerterne. Det kan anbefales også selvom man kun har begrænsede ressourcer.
Skriver du til på administrations mailen eller ringer på mobil nr. 21 66 10 23 er det mig som sidder i den anden ende.
Jeg hjælper til med de administrative opgaver og som kasser er jeg ofte også med på diverse møder. Skulle energien række til mere, hjælper jeg på ad hoc opgaver.

Bestyrelsen

Axel Forman
Bestyrelsesmedlem
administration@endo.dk

Læs mere om Axel Forman

Axel er professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital. Han er faglig leder af endometrioseklinikken, som er Skandinaviens største højt specialiserede endometriosecenter. Han er dansk repræsentant for World Endometriosis Society og har et stort internationalt netværk indenfor området. Han medvirkede ved Endometriose Foreningens start og sidder i bestyrelsen som lægefaglig repræsentant. Han er medforfatter på foreningens bog ”Et godt liv med endometriose”, og har i øvrigt skrevet en række faglige artikler i internationale tidsskrifter om sygdommen. Axels kliniske udviklingsfunktion har fokus på nye behandlingsmetoder og på smertepatienter, der ikke er hjulpet ved gængse behandlingsformer.

Axel er ikke i stand til at besvare individuelle spørgsmål hverken via e-mail eller post