Generalforsamling 2017

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

Lørdag den 7. oktober 2017 kl. 16.05 – 16.35

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetæller.
 4. Bestyrelsens beretning fremlægges.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 6. Indkomne forslag og evt. vedtagelse af disse.
 7. Præsentation af og valg til bestyrelsen.
  Såfremt man ønsker at opstille til bestyrelsen, skal bestyrelsen skriftligt
  informeres herom senest 9. september 2017.
  Navne på kandidater sendes til Anne-Mette Rerup, annemette@endo.dk.
 8. Evt.
  Eventuelle forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger forud for generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er for Endometriose Foreningens medlemmer.

Årsrapport for det forløbne år, navne på kandidater samt en kort præsentation af disse, og rettidige indkomne forslag vil blive offentliggjort på www.endo.dk inden generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen vil efterfølgende være tilgængelig på www.endo.dk