Generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling i Endometriose Foreningen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
Lørdag den 1. oktober 2016 kl. 15.00 – 15.30
Sted: Århus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Medlemmer har mulighed for at se årsregnskabet på hjemmesiden 8 dage inden generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen
På valg i år er: Bettina Ekfeldt, Jette Dideriksen, Julie Sjølin Kiil og Katrine Larsen Såfremt man ønsker at opstille til bestyrelsen, skal bestyrelsen skriftligt
informeres herom senest 16. september 2016.
Navne på kandidater sendes til Anne-Mette Rerup, annemette@endo.dk.
7. Evt.

Eventuelle forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger forud for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er for Endometriose Foreningens medlemmer.

Kandidater til bestyrelsen præsenteres efter d. 16/9-2016

Hent indkaldelsen her….