Ekstraordinær generalforsamling 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Endometriose Foreningen.

Kære medlem.

Som du sikkert ved, har vi gennem 2016 arbejdet med at opdatere vores vedtægter. Foreningens vedtægter er helt tilbage fra 1997, hvor foreningen blev stiftet. Vi har gennemarbejdet alle punkterne i de eksisterende vedtægterne og prøvet at opdatere dem til en 2017- model.
En samlet bestyrelse står bag disse vedtægtsændringer, og anbefaler de nye vedtægter.

Vores nuværende vedtægters §9 tilskriver os, at ændringer i vedtægter skal ske på en generalforsamling. Derfor indkalder vi til denne ekstraordinære generalforsamling den 28. januar kl. 10 på Skejby Sygehus, Hovedindgangen, og i direkte forbindelse med et i forvejen planlagt bestyrelsesmøde.
Hvis man ønsker at stemme, er man velkommen til at møde op. Der kan også stemmes ved fuldmagt. Der kan, ifølge de nuværende vedtægter, IKKE stemmes ved brev. Skulle de nye vedtægter give anledning til opklarende spørgsmål, er man velkommen til at henvende sig til foreningens formand Anne Hovmøller på anne@endo.dk

Endometriose Foreningens vedtægter version 2017

Dagsorden i henhold til vedtægterne
Lørdag den 28. januar 2017 kl. 10.00-10.30

Sted: Århus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus.

Mødelokale 4 v/Hovedindgangen.


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer