Forsknings- og ph.d. projekt: ultralydsskanning

Ultralydsskanning ved medicinsk behandlet tarmendometriose
Læge, ph.d. studerende Anne G. Egekvist, Overlæge, ph.d. Ulrik Schiøler Kesmodel,
Professor, dr.med. Axel Forman og Overlæge, ph.d. Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital

Endometriose er en overset sygdom der fører til at 6-10 % af alle kvinder har svære smerter under deres menstruation. Sygdommen har store konsekvenser for patienterne og samfundet pga. mistet arbejdsevne, social tilbagetrækning og psykiske sygdomme. Sygdommen kan infiltrere organer i bækkenet og vokse ind i tarmen som tarmendometriose. Kvinder med tarmendometriose lider af kroniske mavesmerter, smerter i forbindelse med afføring, blødning fra endetarmen, smerter ved samleje og barnløshed. Tarmendometriose kan både behandles medicinsk 0(med hormonspiral, p-piller og/eller minipiller) og kirurgisk.

Formål med forskningsprojektet er:
1. at opgøre fra patientjournaler, hvor mange patienter med tarmendometriose, der opereres og hvor mange der kan behandles medicinsk.
2. at undersøge hvor stor måleusikkerhed der er mellem to læger, der ultralydsskanner og måler på størrelsen af tarmendometriose på den samme patient.
3. at undersøge sammenhængen mellem symptomer og evt. vækst af tarmendometriose (målt ved ultralydsskanning) hos patienter på medicinsk behandling.

Studie 1 er en opgørelse over hvordan det går 238 patienter med tarmendometriose set i afdelingen. Vi leder efter forskelle som f.eks.: alder, vægt, antal tidligere operationer, resultater af MR scanninger, på patienter som opereres i forhold til dem som kan medicinsk behandles. Måske kan vi finde frem til indikatorer for, hvem der skal opereres, og hvem der kan gå på medicinsk behandling.

Med studie 2 vil vi undersøge hvor stor forskel der er på to lægers mål på tarmendometriose ved ultralydsskanning. Det er vigtigt at kende måleusikkerheden, så man kan vurdere om tarmendometriose er vokset eller svundet ind.

I studie 3 undersøger vi sammenhængen mellem symptomer og vækst/svind af tarmendometriose hos patienter på medicinsk behandling. Deltagerne skal alle sammen besvare et spørgeskema samt have foretaget ultralydsskanning tre gange på et år. Nuværende ved vi meget lidt om, hvordan tarmendometriose vokser og om vækst kan relateres til patientens symptomer. Denne viden er vigtig for at forbedre den kliniske kontrol af patienter med tarmendometriose på hospitalet.

Studie 1 og 2 er afsluttet og artikler til internationale tidsskrifter er under udarbejdelse. Studie 3 kører stadig med kontrol af projektdeltagerne.

Projektet er godkendt af Sundhedsstyrelsen, Datatilsynet og De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland.
Projektet forventes afsluttet 1. marts 2017 hvor ph.d. afhandlingen skal afleveres til Aarhus Universitet. Offentligt ph.d. forsvar forventes afholdt i Juni 2017.