Diverse forskningsprojekter

Forskning i endometriose…

Oversigt over forskningsprojekter, som Endometriose Foreningen deltager i

 

’Fra RAMT til AKTIV

– lær håndtering af et liv med smerter’

Et miniforskningsprojekt igangsat af Endometriose Foreningen.

Forskningsprojektet er hovedsagelig finansieret af medlemmernes kontingentindbetaling, men har også

opnået støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere her om projektet » Fra RAMT til AKTIV

 


WERF (World Endometriosis Research Foundation)

Hvad laver de i øjeblikket?

WES Journal jan-marts 2013

Her kan du få et rigtig godt indblik i, hvad der sker inden for forskning uden for Danmark.

Læs referat her » Globalt endometriose

 

 

Forskningsprojekt afd. Y Skejby sygehus, 15.000 kr. bevilget af Endometriose Foreningen

Den medicinske behandling af endometriose er primært hormonel. Behandlingen er ofte utilstrækkelig og

indebærer betydelige bivirkninger. Vi ønsker at forbedre den medicinske behandling af endometriose. Til det

formål har vi udviklet en musemodel for sygdommen.

Læs mere om » musemodel for sygdommen

 

Deltagelse i Endokongressen 4-7. sept. 2011, 5000 kr. bevilget af Endometriose Foreningen

Ditte Nielsen deltog i kongressen og skrev følgende konklusion

Læs konklusion her…..

 

“Ultralydsskanning ved medicinsk behandlet tarmendometriose”

Formål med forskningsprojektet er:
• at forbedre medicinsk behandling og kontrol af kvinder med tarmendometriose
En undersøgelse af sammenhængen mellem symptomer og vækst (målt ved vaginal ultralydsskanning) af tarmendometriose på forskellige medicinske behandlinger.
• at undersøge om størrelsesmål på tarmendometriose ved vaginal ultralydsskanning stemmer overens med størrelsesmål på tarmendometriose målt efter operation.
• at undersøge om tredimensionel ultralydsskanning kan forbedre den måleusikkerhed, der er mellem to undersøgere, der skanner og måler størrelse på tarmendometriose.
• at vise vha. statistikkurver, hvor mange patienter med tarmendometriose der opereres frem for at fortsætte med medicinsk behandling.

Læs mere her…..

 

Har kvinder med endometriose flere graviditet- og fødselskomplikationer en raske kvinder?

De sidste årtiers forskning har vist, at der er en sammenhæng mellem endometriose og nedsat frugtbarhed hos kvinder. Med nutidens teknologi lykkes det heldigvis rigtig mange kvinder med endometriose at blive gravide.

Læs mere her….