Sygehusenes opfølgningssystem for endometriosepatienter

I løbet af 2020 kan du opleve en ændring i den måde, din opfølgning med dit sygehus fungerer.

Flere sygehuse indfører et nyt opfølgningssystem. Dette skyldes en stor tilstrømning til ekspertafdelingernes ambulatorier, og at det er vigtigt, at de patienter, der har mest brug for tiderne i ambulatoriet, er dem, som kommer til først.

Fremover vil mange af jer modtage et brev i jeres e-Boks. Dette brev indeholder en række spørgsmål om dit helbred, som du skal besvare ud fra din aktuelle helbredstilstand. Sygeplejerskerne på de gynækologiske afdelinger læser besvarelserne igennem, og alt efter hvad du har svaret, får du farven RØD, GUL eller GRØN.

GRØN: Hvis du kommer i den grønne kategori, får du en besked tilbage om, at det vurderes, at du ikke lige nu har brug for et besøg i ambulatoriet.

GUL: Hvis du kommer i den gule kategori, vil du blive kontaktet. Så kan du sammen med afdelingen vurdere, om du skal have tid i ambulatoriet, en samtale med en læge over telefon/Skype, eller noget helt tredje. Det afhænger af, hvilken udfordring du har.

RØD: Hvis du kommer i den røde kategori, vil du blive indkaldt til ambulatoriet. Her vil I kunne snakke jer frem til en løsning af udfordringen og i fællesskab lægge en plan.

Endometriose Foreningen bakker op om denne nye måde at håndtere ambulatorietiderne på. Vores sundhedsvæsen er belastet økonomisk fra alle fronter. Med det nye tiltag bliver det muligt for os som patienter selv at være med til at forkorte ventelisterne. Nemlig ved at sørge for, at de endometriosepatienter, som har størst behov, får tildelt ambulatorietiderne.

Hvis du oplever udfordringer med det nye tiltag, vil vi gerne høre fra dig. Din feedback er vigtig for os. Med den viden kan vi som patientforening være med til at få tilrettet det nye system på bedst mulige måde.

Husk også, at selvom du bliver oplyst om, at du bliver afsluttet på sygehuset, betyder det blot, at du i deres journalsystem ikke figurerer som et tal i statistikken. Det har vores sundhedssystem brug for, så det viser det rette billede af de patienter, der er ”under behandling”.

MEN du kan altid blive genhenvist. Hvis du oplever behov for at komme på sygehuset igen, fordi dit smerteniveau ændrer sig, eller der opstår andre problematikker, kan du komme tilbage på sygehuset. Du skal blot henvende dig til egen læge, som sender en henvisning til sygehuset – og så bliver journalen genåbnet. Alle tidligere oplysninger og erfaringer med dit sygdomsforløb er nedskrevet og gemt – og man kigger på journalen, når man skal vurdere din nye behandlingsplan.

Husk, at du altid kan kontakte foreningen, hvis du bliver i tvivl. Du kan enten skrive til os eller bestille et opkald. Du finder vores kontaktinformation på vores hjemmeside.

Vi skal gøre vores bedste for at hjælpe dig.