Pillepas

Medicinattest

Hvis man tager medicin, der indeholder euforiserende stoffer, er det vigtigt at undersøge, om man skal have en attest med på sin rejse, som man kan forevise myndighederne i tilfælde af en kontrol.
Attesten dokumenterer, at den medbragte medicin er til eget brug.

For rejser til et Schengenland gælder følgende:
Ved rejser til Schengenland kan du på apoteket få udstedt et såkaldt pillepas (Schengenattest), der er gældende i 30 dage. Pillepasset er gratis og kan udstedes af alle landets apoteker. Du skal huske at medbring dit pas. Hvis du skal have en attest til medicin, du allerede har købt, skal du også medbringe en kvittering, recept eller tom emballage.

Jeg rejser til et land, hvor pillepasset ikke er gyldigt. Hvad gør jeg?
Du skal kontakte det pågældende lands ambassade/repræsentation i Danmark for at høre, om lovgivningen giver mulighed for at medbringe medicin på en rejse, og hvilken dokumentation der kræves. Apoteket kan udstede et pillepas, hvis ambassaden/repræsentationen meddeler dig, at pillepasset kan accepteres som dokumentation.

Du kan læs mere om pillepas på:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside: www.sum.dk eller på Apotekets hjemmeside