Henvisning

Retningslinjer for henvisning, behandling og landsdelsfunktioner

Behandling af endometriose anses som noget, der kræver, at den behandlende sygehusafdeling opnår at vedligeholde en erfaring samt en rutine. Af denne årsag har Sundhedsstyrelsen givet retningslinjer for, hvordan behandlingen af endometriose bør foregå.

I henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer om Frit Sygehusvalg har alle ret til at blive henvist til det sygehus og den afdeling, som patienten ønsker. Dette gør sig også gældende inden for endometriose. Du har således mulighed for at vælge behandling på et hvilket som helst sygehus, der udfører behandling af endometriose, herunder også henvisning direkte til en landsdelsfunktion. Ved henvisning direkte til en landsdelsfunktion vil det dog altid være op til den pågældende afdeling at afgøre, om den vil tage dig som patient.

I Danmark har vi to højt specialiserede centre inden for endometriose (landsdelsfunktioner). Centrene findes på henholdsvis Rigshospitalet og på Aarhus Universitetshospital i Skejby. De to centre adskiller sig fra hinanden i deres behandling af henvisninger. Rigshospitalet forsøger at samle samtlige henvisninger af endometriose på Rigshospitalet. Aarhus Universitetshospital Skejby arbejder efter en model, hvor Skejby tager sig af de sværeste tilfælde, mens Skejbys specialteam har uddannet personalet på de regionale sygehuse til at varetage de mere ”almindelige” former for endometriose. De regionale sygehuse er altid i tæt kontakt med Skejby i forbindelse med behandlingen af den enkelte patient.

Hvis du vælger at blive henvist til Skejby, vil din henvisning blive gennemlæst af en faglig person, der efterfølgende vil vurdere, hvilket tilbud der passer bedst til præcis din type af endometriose. Dette betyder, at selvom din praktiserende læge har sendt henvisningen til Skejby, kan du være ude for, at du vil blive indkaldt på et lokalt sygehus i stedet for Skejby.

Er der tale om mere komplicerede tilfælde af endometriose, så som endometriose på tarmene, rektovaginal endometriose (= endometriose i det lille mellemrum mellem skede og endetarm) samt dybe infiltrater, skal behandlingen foregå på en af landets to sygehuse med landsdelsfunktion for endometriose.

Se endvidere:

Rigshospitalet

Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Specialeplanlægning og lands- og landsdelfunktioner i sygehusvæsenet

Retningslinier for Frit Sygehusvalg

Reglerne for det frie sygehusvalg

Her kan du se ventetider for udvalgte behandlinger og operationer. Ventetiderne er kun vejledende, der skal tages forbehold for den konkrete situation.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen og høre mere om reglerne.