Handicaptillæg

er du i gang med en uddannelse?

Som endometriose patient har du mulighed for at søge om et handicaptillæg, hvis du går på en videregående uddannelse – også selvom du modtager SU.
Tillægget gives, hvis din funktionsnedsættelse giver dig betydelige begrænsninger i din evne til at påtage dig et studiejob ved siden af din uddannelse eks. pga. træthed, smerter o.l.

Når din ansøgning behandles, vurderes det, hvad du fejler og sværhedsgraden af din funktionsnedsættelse, samt hvilken betydning den har for din evne til at påtage dig et studiejob.

Din ansøgning vurderes individuelt, og du skal sørge for at have en fyldestgørende og aktuel lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse med oplysninger om sygdoms- og behandlingsforløb, aktuel tilstand og forventet udvikling.

Dokumentationen kan enten være fra hospital, en speciallæge eller din egen læge i form af journaloplysninger, en speciallægeerklæring eller en lægelig udtalelse. En erklæring fra egen læge er som oftest kun nok, hvis der er tale om en medfødt lidelse (for eksempel spastisk lammelse eller muskelsvind).
Du kan læse mere om vilkår og hente et ansøgningsskema på www.su.dk
Hvis du har yderligere spørgsmål til handicaptillægget, kan du kontakte Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.