Afspændingsøvelser

“Har du smerter” af Laila Breum

Smerter er en normal sanseoplevelse, og kan beskrives som en ubehagelig følelse, der kommer, når en ydre eller indre påvirkning truer med at beskadige eller allerede beskadiger en del af kroppen.

Definitionen beskriver bl.a., at smerter ikke behøver at betyde, at der er vævsbeskadigelse hos endometriose patienter/forværring af endometriosen, men smerterne kan måske komme pga. spændinger i det område, hvor smerterne ofte mærkes fra, eller der hvor man frygter, der skal komme smerter.

Skyldes dine smerter spændinger i underlivet, kan du selv gøre noget/ lindre smerterne.
Smerterne kan lindres med simple øvelser, se vedhæftede øvelser:

Øvelser pdf….

Bemærk at oplægget er i PDF-format som kræver Adobe Reader (gratis).