Kommunal Patientuddannelse

Hvad er patientuddannelse?

Patientuddannelse tager udgangspunkt i, at egen indsats og håndtering af sygdommen er af stor betydning for effekten af behandling og forebyggelse af komplikationer.Formålet med patientrettet forebyggelse er:

 • at styrke deltagernes helbred og livskvalitet ved, at de får redskaber til at håndtere sygdommen og de problemer, der opstår i hverdagen som følge af sygdom.
 • at give redskaber til at magte de daglige udfordringer
 • at øge den enkeltes oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen.

Der udbydes nu to patientuddannelser i kommunerne, ”Lær at leve med en kronisk sygdom” og ”Lær at tackle kroniske smerter”.
Begge uddannelser er lavet for at give mennesker med kronisk sygdom og smerter redskaber til bedre at kunne mestre problemer i hverdagen og derigennem øge livskvaliteten og holde dem aktive trods sygdom og smerter.

Begge kurser bygger på det princip, at patienter underviser medpatienter efter et struktureret undervisningsmateriale. Programmets effekt er velafprøvet og gennem en række studier er der dokumentation for, at patienter ved deltagelse i kurset opnår:

 • Bedre selvoplevet sundhed
 • Bedre håndtering af symptomer som fx træthed, smerter og tristhed
 • Bedre almen tilstand
 • Bedre kommunikation med sundhedspersonale
 • Øget fysisk aktivitet
 • Større selvtillid i forhold til egen formåen
 • Færre bekymringer vedrørende deres helbred og fremtid
 • Færre indlæggelsesdage.
 • ’Patientuddannelse – lær at leve med kronisk sygdom’ er et 15 timers kursus, der løber over 6 uger med 2½ time om ugen. Kurset er for mennesker med kronisk sygdom og deres pårørende.

Temaer i kurserne:

Kroniske smerter:

 • Redskaber til at håndtere frustration, træthed, social isolation og dårlig søvnkvalitet
 • Træning i det lette træningsprogram Bevæg dig let
 • Rigtig brug af medicin
 • Effektiv kommunikation med familie, venner og sundhedspersonale
 • Sund kost
 • Pacing – balance mellem aktivitet og hvile
 • Vurdering og valg af nye behandlingsformer.

Kronisk sygdom:

 • At forstå og håndtere symptomer
 • Fysisk aktivitet
 • Kommunikation
 • At sætte mål – lave handlingsplan
 • Mestring af træthed
 • Vurdering og valg af behandling
 • Muskelafspænding
 • Svære følelser
 • Rigtig brug af medicin
 • At spise sundt
 • Problemløsning
 • Fantasirejser.

Patientuddannelsen er henvendt til mennesker, der lider af en eller flere kroniske sygdomme og føler, at sygdommene har taget styringen over deres liv. – Kort sagt et kursus, der kan give dig inspiration til, hvordan du kan tackle de bekymringer og problemer, som følger med kronisk sygdom – sådan at du får mere ud af hverdagen.

Workshop
”Aktiv med kronisk sygdom” er et tilbud til dig, der har en kronisk sygdom og/eller anden funktionsnedsættelse og som ønsker en mere aktiv hverdag.
Det vil sige dig, som har et ønske om en aktiv hverdag enten med frivilligt arbejde, uddannelse eller beskæftigelse i en eller anden form.

Workshoppen er målrettet tidligere kursister fraLær at leve med kronisk sygdomeller Lær at tackle kroniske smerter.

Du kan få flere oplysninger på www.patientuddannelse.info.