06/03/21

Ingen særlig risiko for endometriosepatienter i forbindelse med Corona-epidemien

Corona-epidemien skyldes en ny virus, som vi først nu er ved at lære at kende, og den ser ud til at give en vis risiko for alvorlige sygdom. Det gælder særligt for ældre mennesker, patienter med kroniske sygdomme og de svært overvægtige, men også unge kan rammes. For yngre patienter, der smittes med Corona, er risikoen for alvorlige problemer dog meget lav.
Endometriose er som bekendt en kronisk sygdom, og mange er urolige for, om den medfører en særlig risiko, hvis man blive smittet med Corona. Det er der imidlertid intet, der tyder på, og den medicinske og kirurgiske behandling af endometriose giver heller ikke problemer.
Kvinder med endometriose har derfor ingen grund til at være særlig urolige, og skal derfor blot følge de almindelige forholdsregler ligesom alle andre.
Axel Forman, Klinisk professor og overlæge, Aarhus Universitetshospital