30/06/20

Dagens opkald

Anne Hovmøller: Dagens opkald

Marie på 23 år har bestilt et opkald. Hendes udfordring er, at hun har endometriose i svær grad, hendes livskvalitet er virkelig dårlig. Marie kan ikke gennemføre sin uddannelse og er sygemeldt. Hun har fået et opkald fra sin sagsbehandler, som beder om en lægeerklæring for at behandle hendes sag på kommunen. Men Marie har allerede i januar og marts fået lavet to lægeerklæringer, som beskriver endometriosen, samt muligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så nu ved Marie ikke, hvad hun skal gøre.

Mine råd til Marie, som mange af jer måske kunne bruge, hvis I står i lignende eller andre situationer, hvor man ikke ”forstår systemet”, er:

Vi skal have fundet ud af, hvad det konkret er, at sagsbehandleren mangler – og det skal vi have på skrift. Derfor skriver Marie med hjælp fra sin far en mail til sagsbehandleren, hvor de på en positive måde udtrykker, at de meget gerne vil hjælpe med alle de papirer, som mangler, men de skal bare lige forstå, hvad det er.

Jeg rådede Marie til, at hun fremover altid skal få alt på skrift – også et kort referat fra fysiske møder med kort beskrivelse af de aftaler, der er lavet og hvorfor. Marie er ordblind, så derfor er det nemt for hende at få sagsbehandleren til at skrive de fire linjer ned, inden hun går ud af døren. For andre kan det være en idé at sige, at man husker meget dårligt, og det derfor er vigtigt, at man får skrevet tingene ned, så man ikke glemmer noget. Ved telefonmøder kan man godt bede sagsbehandleren sende et kort referat.

Disse små referater kan være meget behjælpelige senere, hvis man oplever at hænge fast i systemet eller skifter sagsbehandlere.

I den lille mail til sagsbehandleren opfordrede jeg Marie til at nævne hendes kontakt med Endometriose Foreningen. På den måde indikerer hun, at hun har indhentet råd og vejledning, og der er nogen, der hjælper med at passe på jer og jeres rettigheder.

Mit sidste råd til Marie var, at nu fik den lokale gynækologiske afdeling, hun er tilknyttet, en sidste chance for hjælpe hende med en behandling, som bragte hende i bedring. Men hvis dette ikke lykkes i løbet af de næste 3-4 måneder, så skal Marie bede om en henvisning til en specialafdeling.

Disse to afdelinger ligger på Århus Universitet Hospital og på Rigshospitalet. Jeg opfordrede Marie til at vælge Rigshospitalet, selvom det er en længere rejse. Det gør jeg i denne tid på grund af den lange ventetid i Århus.

Den mulighed har I alle – lige meget hvor i landet I bor.

Så det korte referat med råd herfra:

  • Alt på skrift
  • Bidrage til positiv dialog (selvom det kan være svært)
  • Får hjælp af Endometriose Foreningen (for medlemmer af foreningen)
  • Få hjælp af nærmeste pårørende
  • Husk henvisning til specialafdeling – alt skal være forsøgt.