Medlemsbetingelser

Som medlem kan optages enkeltpersoner, familier, sygehusafdelinger og klinikker samt virksomheder, herunder fonde og lign.

Hvis et kontingent ikke er betalt inden 2 mdr efter faktura, vil det pågældende medlem blive meldt ud af foreningen.