Sammenhæng mellem endometriose og adenomyose

Sammenhænge mellem endometriose og adenomyose

Selvom adenomyose ofte bliver kaldt ”indre endometriose”, er der altså tale om to forskellige sygdomme, der dog er tæt beslægtede.