15/08/17

Lider du af endometriose og har du samtidig mave-tarmproblemer?

Vi søger deltagere til et sundhedsvidenskabelig forsøg med Diætbehandling af endometriose-relaterede mave-tarmproblemer

Vi søger kvinder med endometriose og som samtidig har mave-tarmproblemer, der kunne tænke sig at deltage i et forsøg, der skal undersøge anvendelsen af diætbehandling ved endometriose- relaterede mave-tarmproblemer.

Behandlingen består af diætbehandling med to forskellige diæter; en standard sund og optimalt sammensat diæt, som vi har god erfaring med hos kvinder med endometriose, og en ny udviklet diæt, der har vist sig at være effektiv i forhold til lindre mave-tarmproblemer hos andre patientgrupper.

I forsøget vil du modtage diætetisk vejledning af en klinisk diætist. Den ene halvdel af deltagerne vil blive vejledt i standard diæten, og den anden halvdel vil blive vejledt i den nye diæt. Dette skyldes, at vi gerne sammenligne de to diæter i forhold til, hvordan de er for dig som patient at følge i din hverdag. Derudover vil vi gerne se, om den ene diæt viser sig at have en bedre effekt på mave-tarmproblemer end den anden diæt.

For at vi bedst muligt kan sammenligne anvendelsen og effekten de to diæter, vil du inden behandlingsstart ikke blive oplyst, hvilken diæt du er blevet tildelt. Du vil først få dette at vide efter, at du har fulgt diæten gennem 4 uger.

Såfremt du ønsker det, er der mulighed for at få en række opfølgende samtaler med diætisten efter forsøget af afsluttet. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du ønsker at fortsætte med diæten, hvormed diætisten kan hjælpe dig videre med dette. Det kan også være, at du har brug for anden diætetisk vejledning, hvis dine mave-tarmproblemer ikke er blevet tilstrækkeligt bedret i løbet af forsøget. I så fald kan du og diætisten finde den rette behandling til dig. Det er således en unik mulighed for dig, som kunne tænke sig at få hjælp hos en diætist i forhold til dine mave- tarmproblemer.

Hvem kan deltage?

For at kunne deltage skal du:

 1. Være i alderen 18-50 år
 2. Tale flydende dansk
 3. Have endometriose diagnosticeret ved operation eller MR-scanning. Du skal desuden være nogenlunde velbehandlet for din endometriose i forhold til medicin og kirurgi. Hvis du lige har fået diagnosen eller du står til at skulle opereres, kan du ikke deltage.
 4. Lide af mave-tarmproblemer, som vurderes ud af, om du kan sige JA til følgende udsagn:
  ”Jeg har tilbagevendende mave-smerter eller ubehag i maveområdet mindst 3 dage om måneden i de sidste 3 måneder OG jeg kan sige JA til mindst to af følgende udsagn”:
  – Mine gener forbedres efter jeg er kommet af med afføring
  – Jeg har et unormalt afføringsmønster (afføring mange gange dagligt eller meget få afføringer i løbet af en uge)
  – Min afføring har en unormal konsistens (enten tynd, vandig og diarrélignende eller hård, knoldet afføring)

Følgende symptomer et ikke et krav for deltagelse, men kan styrke mistanken om mave- tarmproblemerne:

 • Unormal pressen for at få afføring ud
 • Pludselig afføringstrang
 • Følelse af ufuldstændig tømning af tarmen
 • Slim i afføringen
 • Luftgener, oppustethed eller udspilet mave
 • Hyppig og presserende tømning af tarmen om morgenen.

Du kan ikke deltage hvis:

 1. Du lider af én eller flere af følgende sygdomme eller lidelser:
  – Tidlig overgangsalder
  – Kroniske tarminflammatoriske sygdomme (Crohn’s sygdom eller colitis ulcerosa)
  – Cøliaki
  – Endometriose i tarmen
  – Psykiatriske lidelser: Svær depression, Bipolar lidelse (maniodepressiv), Angst (OCD, panik-angst, generaliseret angst), Skizofreni eller Borderline-personlighedsforstyrrelse eller modtager psykiatriske lægemidler.
  – Alkoholmisbrug
  – Lider af lægeligt påviste fødevareallergier eller lægeligt påviste fødevareintolerancer
  – Har komplicerede kosthensyn (alle former for vegetarisme, atleter, stofskiftesygdomme)
 2. Du planlægger at påbegynde psykosocial eller alternativ behandling i løbet af behandlingsperioden. Såfremt du allerede følger sådanne behandlinger, må du gerne fortsætte med dem i forløbet.
 3. Du er gravid eller planlægger graviditet i løbet af behandlingsperioden.
 4. Du ikke kan afsætte tid til deltagelse i behandling samt at følge en detaljeret diæt til alle dagens måltider gennem 4 uger.

Sted, tidspunkt og varighed

Behandling og samtaler vil foregå i lokaler på Aarhus Universitetshospital (Skejby Sygehus). Undersøgelsen forventes at forløbe fra juli 2017 til november 2017. I denne periode skal du deltage i en screeningssamtale af cirka 30 minutters varighed samt minimum to diætistsamtaler af cirka 1- 11⁄2 times varighed. Du skal følge diæten i 4 uger. Inden og efter diætforløbet på 4 uger skal du desuden afsætte tid til at udfylde en række spørgeskemaer derhjemme (omkring 1 time 2 gange i forløbet). Vi skal gøre opmærksom på, at alle samtaler med diætisten foregår i dagtimerne. De valgfrie opfølgende samtaler med diætisten vil forløbe fra november 2017 til januar 2018.

Kontakt og tilmelding

Er du interesseret i at høre mere om forsøget, bedes du sende en mail med dine kontaktoplysninger (Navn, adresse, telefonnummer og mail) til forsøgsansvarlige klinisk diætist Mia L. Schomacker på miaschomacker@outlook.com, og hun vil kontakte dig hurtigst muligt. Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen eller er i tvivl om hvorvidt du kan deltage, kan du kontakte Mia L. Schomacker på telefon 42 72 82 05. Du bedes henvende dig hurtigst muligt, da selve forsøget er planlagt til at starte i begyndelsen af september 2017.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité ved Region Midtjylland.