24/02/17

Smertehåndteringskursus – for kvinder med endometriose

Kurset er målrettet piger og kvinder, som lider af vedvarende smerter på grund af endometriose. Det kan både dreje sig om stærke menstruationssmerter, smerter ved ægløsning, kroniske underlivssmerter, smerter ved samleje eller smerter i forbindelse med toiletbesøg.

Formål: Vi søger deltagere til et sundhedsvidenskabeligt forsøg, der har til formål at undersøge virkningen af et smertehåndteringskursus blandt kvinder, der ofte oplever smerter, som skyldes endometriose. Kurset er et supplement til den medicinske behandling af endometriose og vi forventer, at de deltagende kvinder vil opleve en forbedret smerteoplevelse, en øget livskvalitet og en øget arbejdsevne ved at deltage i forsøget.

Vi afprøver to forskellige smertehåndteringsforløb, der begge tidligere har vist sig effektive i forhold til at forbedre smerteoplevelsen og øge livskvaliteten hos patienter med andre former for smerter.

Hvem kan deltage?
For at kunne deltage skal du:

  1. Være i alderen 18-45 år
  2. Have endometriose diagnosticeret ved operation eller MR-scanning
  3. Opleve moderate til stærke smerter på grund af endometriose

Du kan ikke deltage hvis:
Du samtidig lider af en eller flere af følgende sygdomme eller lidelser:

  • Crohn’s sygdom (tyndtarmsbetændelse) og colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse)
  • Fibromyalgi
  • Psykiatriske lidelser: Svær depression, Bipolar lidelse (maniodepressiv), Skizofreni, Borderline-personlighedsforstyrrelse eller Angst i form af OCD, panik-angst eller generaliseret angst.
  • Alkoholmisbrug

Du er gravid eller planlægger graviditet i løbet af behandlings- eller opfølgningsperioden.

Du ikke kan afsætte tid til deltagelse i kurset.

Tidspunkt og varighed
Smertehåndteringskurset består af 10 ugentlige gruppesessioner af 3 timers varighed over en periode på 10 uger og dertil 2 individuelle sessioner af 45- 50 minutter også i løbet af de 10 uger. Vi gør opmærksom på at alle gruppesessioner foregår sidst på eftermiddagen. Derudover skal du forvente at bruge lidt tid på hjemmeopgaver, for at få metoderne implementeret i hverdagen.

Det næste forløb starter: April 2017 i København

Vi gør opmærksom på at forsøget kun forgår i en tidsbegrænset periode.

Nogle deltagere skal vente på at få behandling Forsøget foregår som et såkaldt lodtrækningsforsøg. Det betyder i praksis, at du ved tilfældig lodtrækning vil blive placeret enten i en af de to grupper, som deltager i et smertehåndteringskursus eller i en venteliste-gruppe, som får tilbudt kurset efter 3-6 måneder. Hvis du bliver placeret i ventelistegruppen vil du stadig blive bedt om at udfylde spørgeskemaerne og føre smertedagbog parallelt med de to kursusgrupper.

En venteliste-gruppe er særdeles vigtig, da det er den eneste måde, hvorpå vi kan få viden om, hvordan det opleves at have endometriose-betingede smerter, uden at man får tilbudt et smertehåndteringskursus. Formålet med ventelistegruppen er at få kendskab til den faktiske livskvalitet og smerteoplevelse hos deltagerne samt at undersøge, om livskvalitet, smerteniveau og arbejdsevne ændrer sig med tiden.

Du er sikret et smertehåndteringsforløb selvom du bliver placeret i ventelistegruppen, da alle patienter i ventelistegruppen vil blive tilbudt ét af de to smertehåndteringskurser efter opfølgningen. Kontakt og tilmelding Er du interesseret i at høre mere om forsøget eller tilmelde dig, bedes du sende en mail med dine kontaktoplysninger (Navn, adresse, telefonnummer og mail) til endometriose@psy.au.dk, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Hent folder her som pdf