06/07/18

DU KAN STADIG NÅ DET :-)

Deltagere søges til speciale om lægesøgning og endometriose

 

Deltagere søges til kandidatspeciale ved Aarhus Universitet om, hvordan kvinder og piger med endometriose oplever lægesøgnings- og diagnosticeringsprocessen.

For at deltage i projektet skal du bo i Midtjylland, have fået din endometriose diagnose indenfor de seneste 5 år og være villig til at deltage i 3 separate interviews af ca. 45 minutters varighed mellem 1. juli 2018 og 1. oktober 2018. Interviewene forgår som udgangspunkt i dit eget hjem, og vil handle om din oplevelse af at have endometriose og processen med at få en diagnose.

Ved deltagelse i projektet underskriver du en samtykkeerklæring, der giver tilladelse til at bruge interviewene i kandidatspecialet og eventuelt senere forskning i menstruation, lægesøgning og endometriose. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Alle deltagere anonymiseres og projektet anmeldes til Datatilsynet i henhold til persondataloven.

Er du interesseret i at deltage eller høre mere om projektet, kan du sende en uforpligtigende mail til Mie Kusk Søndergaard på 201307562@post.au.dk