25/03/18

Deltagere søges til speciale om lægesøgning og endometriose

Deltagere søges til speciale om lægesøgning og endometriose
Deltagere søges til kandidatspeciale ved Aarhus Universitet om, hvordan kvinder og piger med endometriose oplever lægesøgnings- og diagnosticeringsprocessen.
For at deltage i projektet skal du bo i Midtjylland, have fået din endometriose diagnose indenfor de seneste 5 år og være villig til at deltage i 3 separate interviews af ca. 45 minutters varighed mellem 1. april 2018 og 1. oktober 2018. Interviewene foregår som udgangspunkt i dit eget hjem, og vil handle om din oplevelse af at have endometriose og processen med at få en diagnose.
Ved deltagelse i projektet underskriver du en samtykkeerklæring, der giver tilladelse til at bruge interviewene i kandidatspecialet og eventuelt senere forskning i menstruation, lægesøgning og endometriose. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Alle deltagere anonymiseres og projektet anmeldes til Datatilsynet i henhold til persondataloven.
Er du interesseret i at deltage eller høre mere om projektet, kan du sende en uforpligtigende mail til Mie Kusk Søndergaard på 201307562@post.au.dk