Henvisning

Retningslinjer for henvisning, behandling og landsdelsfunktioner

Behandling af endometriose anses som noget, der kræver at den behandlende sygehusafdeling opnår at vedligeholde en erfaring samt en rutine.

Af denne årsag har Sundhedsstyrelsen givet retningslinjer for, hvordan behandlingen af endometriose bør foregå.

I hendhold til sundhedsstyrelsens retningslinier om Frit Sygehusvalg har alle ret til at blive henvist til et af landets to sygehuse med landsdelsfunktion for endometriose, dvs. Rigshospitalet eller Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus.

Er der tale om mere komplicerede tilfælde af endometriose, så som endometriose på tarmene, rektovaginal endometriose (= endometriose i det lille mellemrum mellem skede og endetarm) samt dybe infiltrater, skal behandlingen foregå på en af landets to sygehuse med landsdelsfunktion for endometriose.

Rigshospitalet

Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Se endvidere Specialeplanlægning og lands- og landsdelfunktioner i sygehusvæsenet

Retningslinier for Frit Sygehusvalg

Sygehusvalg.dk

I Danmark er der frit sygehusvalg! Din egen læge har således henvisningsretten, og denne ret dækker også, at lægen kan henvise direkte til det sygehus, hvor du helst vil behandles. Du har således selv mulighed for at vælge behandling på et hvilket som helst sygehus, der udfører behandling af endometriose, herunder også henvisning direkte til en landsdelsfunktion.

Ved henvisning direkte til en landsdelsfunktion vil det være op til den pågældende afdeling at afgøre, om de vil tage dig som patient. Beslutningen om hvilket sygehus du vil henvises til er således din! (Vælger du selv behandlingsstedet, skal du selv afholde eventuelle transportomkostninger).

Se endvidere Reglerne for det frie sygehusvalg.

Her kan du se ventetider for udvalgte behandlinger og operationer. Ventetiderne er kun vejledende, der skal tages forbehold for den konkrete situation.